تعرفه طراحی انواع وب سایت

وبسایت شخصی

۲٫۲

میلیون تومان

پشتیبانی رایگان سه ماهه

وبسایت شرکتی/صنعتی

۳٫۵

میلیون تومان

پشتیبانی رایگان سه ماهه

وب‌سایت پزشکی

۳٫۵

میلیون تومان

پشتیبانی رایگان سه ماهه

وب‌سایت فروشگاهی

۵٫۹

میلیون تومان

پشتیبانی رایگان سه ماهه